Izvēlne
BiznesamVideonovērošana

Videonovērošana

Videonovērošana

Pieteikties konsultācijai

Ieguvumi

Iespēja sistēmu izmantot reālā laika pārraudzībai.

Iespēja sistēmu izmantot vēstures notikumu restaurēšanai.

Iespēja automātiski analizēt notiekošo kustību.

Iespēja veikt atsevišķas apsardzes funkcijas un nodrošināt operatīvu atbildīgā personāla informēšanu, ja tiek konstatētas neatļautas darbības.

Papildu informācija

Tehniskā informācija

Tehniskā informācija

 

Katram klientam tiek izstrādāts individuāls risinājums, no kura ir atkarīgas pakalpojuma izmaksas.

Sīkāku informāciju varat saņemt pie sava klientu konsultanta vai zvanot uz Lattelecom biznesa klientu apkalpošanas tālruni 67177177.

 
Jūs varat izvēlēties jebkuru no videonovērošanas sistēmas veidiem:
 • Hibrīdsistēmas – analogās videokameras kombinācijā ar ciparu videoieraksta iekārtām;
 • Interneta protokola (IP) sistēmas, kurās visi sistēmas elementi apstrādā ciparizētu informāciju;
 • Analogās sistēmas, kuras gan praktiski pašlaik vairs neizmanto.
 
Lai Jūsu uzņēmums varētu izvēlēties savām vajadzībām atbilstošāko sistēmu, ir jānovērtē: 
 • Objektā novērojamo telpu un teritoriju apjoms;
 • Nepieciešamība veikt automātisku attēla analīzi;
 • Iespējas izmantot Jūsu rīcībā esošo infrastruktūru (kabeļu tīkli, datu pārraides tīkli);
 • Nepieciešamā attēla kvalitāte;
 • Videoierakstu arhīva drošuma pakāpe un saglabāšanas ilgums;
 • Novērojamo teritoriju raksturojums – iekštelpas, ārtelpas, apgaismojums, ražošanas apstākļi u.c.
 
Videonovērošanas sistēmu tīkla veidi:
 • Lokāls tīkls – viena videoieraksta iekārta ar kameru pieslēgumu;
 • Videoierakstu iekārtu tīkls – videoieraksta iekārtas ieslēgtas kopējā vai atsevišķā datu pārraides tīklā, kuram ir iespējams attālināti pieslēgties, izmantojot datoru, un veikt funkcijas, kuras tiek ierobežotas gan tehniski, gan administratīvi;
 • Uz IP tehnoloģijām bāzēts tīkls – jebkuram tīkla elementam iespējams pieslēgties attālināti, izmantojot datoru. Šajā gadījumā ir mazāk tehnisko ierobežojumu, pamatā tiek izmantoti administratīvie ierobežojumi.
 
Videonovērošanas sistēmu mijiedarbība ar citām sistēmām

Videonovērošanas sistēma vislabāko efektu sniedz, ja tā papildus tiek integrēta ar citām drošības sistēmām – apsardzes, piekļuves kontroles, ugunsgrēka trauksmes atklāšanas un izziņošanas sistēmām. Šajā gadījumā, papildus trauksmes signāliem no citām sistēmām, tiek iegūta arī vizuāla notikuma fiksācija, kas ļauj pilnībā restaurēt nesankcionētas rīcības vai neplānota notikuma secību un tajā iesaistītās personas.