Izvēlne
BiznesamUgunsgrēka trauksmes izziņošanas sistēmas

Ugunsgrēka un trauksmes izziņošanas sistēmas

Ugunsgrēka un trauksmes izziņošanas sistēmas

Pieteikties konsultācijai

Ieguvumi

 • Pieejamas dažāda veida sistēmas – piemērotas mazām, vidējām, lielām ēkām un lieliem ēku kompleksiem;

 • Iespējama integrācija ar ēkas pārvaldības sistēmu, nodrošinot papildu kontroles iespējas no ēkas apsaimniekotāja puses.

Papildu informācija

Tehniskā informācija

Tehniskā informācija

 

Katram klientam tiek izstrādāts individuāls risinājums, no kura ir atkarīgas pakalpojuma izmaksas.

Sīkāku informāciju varat saņemt pie sava klientu konsultanta vai zvanot uz Lattelecom biznesa klientu apkalpošanas tālruni: 67 177 177.

Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie dokumenti (Latvijas būvnormatīvi, Ministru kabineta noteikumi u.c.) nosaka, ka ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas ir obligāti jāizbūvē visās sabiedriskajās ēkās, noliktavās, ražotnēs un jaunbūvējamās dzīvojamās ēkās.

 

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmu veidi:
 • Konvencionālās sistēmas – LR standartiem atbilstošas sistēmas, kuras saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem ir izmantojamas mazās un vidējās ēkās. Ar šīm sistēmām ir iespējams aptuveni noteikt ugunsgrēka vietu (līdz 5 telpu robežām) un tiek nodrošinātas minimālās tehniskās prasības;
 • Analogās adrešu sistēmas – LR standartiem atbilstošas sistēmas, kuras izmantojamas vidējās un lielās ēkās. Ar šīm sistēmām ir iespējams aptvert veselus ēku kompleksus un nekavējoties precīzi noteikt ugunsgrēka attālumu līdz detektoram.

 

Analogo adrešu sistēmu papildu funkcijas, kuras gan atvieglo ekspluatāciju, gan nodrošina papildu drošību: 
 • Grafiski attēlojumi uz datora, lai nekavējoties noteiktu ugunsgrēka vietu ēkas plānā;
 • Automātiska un nepārtraukta visu sistēmas elementu testēšana – bojājuma gadījumā tiek raidīts trauksmes paziņojums;
 • Sistēmas elementu nolietojuma noteikšana – ļauj laicīgi plānot elementu nomaiņu;
 • Trauksmes nostrādes sliekšņu regulēšana – ļauj izslēgt viltus trauksmes gadījumus.

 

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmu veidi: 
 • Atbilstoša LR  spēkā esošajam standartam LVS EN-54;
 • Pēc ēkas lieluma – konvencionālā vai analogā sistēma;
 • Pēc sistēmas papildu izmantošanas nosacījumiem, piemēram, grafiskās vides izmantošanai.