Izvēlne

Telekonference

Telekonference

Pakalpojuma lietošana

Lietošanas nosacījumi
Lietošanas instrukcija

Lietošanas nosacījumi

  • Vienas Telekonferences  maksimālais ilgums – 120 minūtes (2 stundas);

  • Vienas Telekonferences maksimālais dalībnieku skaits – 30 dalībnieku;

  • Lai varētu lietot šo pakalpojumu, nepieciešams tālruņa aparāts ar tonālo jeb DTMF numura sastādīšanas režīmu (šis nosacījums neattiecas uz mobilo tālruņu lietotājiem);

  • Pakalpojumu Telekonference var izmantot gan Tet, gan citu Latvijas fiksēto un mobilo telekomunikāciju tīklu abonenti, gan arī starptautisko telekomunikāciju tīklu abonenti, ja attiecīgā tīkla operators nodrošina iespēju veikt sarunas ar Tet abonentiem.

 

Zvanot no Tet tīkla uz Telekonferences numuriem, par sarunu būs jāmaksā kā par sarunu Tet tīklā atbilstoši klienta izvēlētajam tarifu plānam. Zvanot no citu operatoru (ārvalstu un iekšzemes fiksēto un mobilo telekomunikāciju operatoru) tīkliem, maksa tiek aprēķināta saskaņā ar attiecīgā operatora noteiktajiem tarifiem par sarunu ar Tet fiksētā tīkla abonentiem.

Piemērs: Ja Tet abonents ar tarifu plānu Brīvās sarunas zvana uz kādu no pakalpojuma Telekonference numuriem, tad saruna būs bez maksas, jo tarifu plāna abonēšanā ir ietverts neierobežots minūšu apjoms sarunām uz visiem Latvijas fiksētajiem un mobilajiem tīkliem. 

Lietošanas instrukcija

1. Telekonferences organizētājs sazinās ar potenciālajiem sanāksmes dalībniekiem un paziņo:
  • Sanāksmes laiku;

  • Telekonferences tālruņa numuru (sk  2. punktu);

  • Organizētāja izvēlētu četrciparu piekļuves kodu, kas sanāksmes dalībniekiem nodrošinās atsevišķu konferences telpu.

Ieteicams neizmantot  viegli iegaumējamu piekļuves kodu, piemēram, 1111, 1234, 2222 utt.

 

2. Norunātajā laikā katrs sanāksmes dalībnieks zvana uz Telekonferences tālruņa numuru: 
  • 67777 001 – instrukcijas un paziņojumi tiks atskaņoti latviešu valodā;

  • 67777 002 – instrukcijas un paziņojumi tiks atskaņoti krievu valodā;

  • 67777 003 – instrukcijas un paziņojumi tiks atskaņoti angļu valodā.

Visiem sanāksmes dalībniekiem jāizmanto viens Telekonferences tālruņa numurs!

 

3.Pēc paziņojuma «Sveicināti Telekonferencē! Lūdzam ievadīt piekļuves kodu!» noklausīšanās, ievadiet norunāto piekļuves kodu.
4.Pirmajam Telekonferences dalībniekam tiks atskaņots

«Šobrīd jūs esat vienīgais Telekonferences dalībnieks». Tikko konferencei pievienosies vēl kāds dalībnieks, tiks atskaņots paziņojums «Telekonferencei ir pievienojies jauns dalībnieks».

Sanāksmi var sākt uzreiz pēc piekļuves koda ievadīšanas, ja pieslēgušies vismaz divi sanāksmes dalībnieki.

 

5.Sanāksmes ilgumu var noteikt gan Telekonferences organizētājs, gan sanāksmes dalībnieki.

Konference tiek uzskatīta par pabeigtu tad, kad pēdējais sanāksmes dalībnieks ir nolicis klausuli.

Par to, ka tuvojas maksimālā laika beigas, sanāksmes dalībnieki tiks informēti, atskaņojot paziņojumu.

 

6.Pēc konferences beigām izmantotais Telekonferences telpas četrciparu piekļuves kods no sistēmas tiek dzēsts, un to var izmantot atkārtoti, organizējot citu konferenci.