Izvēlne

Zvanu pāradresācija

Zvanu pāradresācija

Pakalpojuma lietošana

Pāradresācijas veidi
Aktivizēšana

Pāradresācijas veidi

 

  • Beznosacījuma - visus ienākošos zvanus pāradresē uz jebkuru citu pēc Jūsu izvēles ieprogrammētu tālruņa numuru Latvijā vai citā valstī;

  • Ja tālruņa numurs ir aizņemts, visus ienākošos zvanus pāradresē uz jebkuru citu pēc Jūsu izvēles ieprogrammētu tālruņa numuru Latvijā vai citā valstī;

  • Ja tālruņa numurs neatbild, pēc piektā izsaukuma signāla ienākošos zvanus pāradresē uz jebkuru citu pēc Jūsu  izvēles ieprogrammētu tālruņa numuru Latvijā vai citā valstī.

Aktivizēšana

Pakalpojums nav jāpiesaka un jāaktivizē. Tas darbojas, ja izmantojat LR Satiksmes ministrijas sertificētus tālruņa aparātus;

Ja Jūs izmantojat tālruņa līniju vai ISDN līniju, kurai nepastarpināti pievienoti tālruņa aparāti, Pāradresāciju var aktivizēt ar attiecīgām tālruņa taustiņu kombinācijām.

 

Pāradresācija
  • Aktivizēšana: * 21 * tālruņa numurs # (balss paziņojums)

  • Atcelšana: # 21 # signāls (balss paziņojums)

 

Pāradresācija, ja tālruņa numurs aizņemts
  • Aktivizēšana: * 67 * tālruņa numurs # (balss paziņojums)

  • Atcelšana: # 67 # (balss paziņojums)

 

Pāradresācija, ja adresāts neatbild
  • Aktivizēšana: * 61 * tālruņa numurs # (balss paziņojums)

  • Atcelšana: # 61 # (balss paziņojums)

Tālruņa numurs – numurs, uz kuru vēlaties pāradresēt ienākošos zvanus.  Balss paziņojums – paziņojums tālruņa klausulē, ka pakalpojums ir sekmīgi aktivizēts vai atcelts.