Izvēlne

Телеконференция

Телеконференция

Использование услуги

Условия пользования услугой
Инструкция по использованию

Условия пользования услугой

  • Mаксимальная продолжительность одной Телеконференции – 120 минут (2 часа);

  • Mаксимальное число участников Телеконференции – 30;

  • Для использования услуги необходим телефонный аппарат, работающий в тональном или DTMF-режиме набора номера (это условие не относится к пользователям мобильных телефонов);

  • Услугой Телеконференция могут пользоваться как абоненты Tet, так и абоненты латвийских фиксированных и мобильных телекоммуникационных сетей, а также абоненты международных телекоммуникационных сетей, если оператор соответствующей сети обеспечивает возможность совершать звонки абонентам Tet.

 

За участие в Телеконференции абоненты Tet платят участник в соответствии с действующими тарифами за разговоры в сети Tet. За звонки из сетей других операторов (зарубежных и местных фиксированных и мобильных телекоммуникационных сетей) плата взимается в соответствии с установленными каждым конкретным оператором тарифами за разговоры в сети Tet.

Инструкция по использованию

1. Telekonferences organizētājs sazinās ar potenciālajiem sanāksmes dalībniekiem un paziņo:
  • Sanāksmes laiku;

  • Telekonferences tālruņa numuru (sk  2. punktu);

  • Organizētāja izvēlētu četrciparu piekļuves kodu, kas sanāksmes dalībniekiem nodrošinās atsevišķu konferences telpu.

Ieteicams neizmantot  viegli iegaumējamu piekļuves kodu, piemēram, 1111, 1234, 2222 utt.

 

2. Norunātajā laikā katrs sanāksmes dalībnieks zvana uz Telekonferences tālruņa numuru: 
  • 67777 001 – instrukcijas un paziņojumi tiks atskaņoti latviešu valodā;

  • 67777 002 – instrukcijas un paziņojumi tiks atskaņoti krievu valodā;

  • 67777 003 – instrukcijas un paziņojumi tiks atskaņoti angļu valodā.

Visiem sanāksmes dalībniekiem jāizmanto viens Telekonferences tālruņa numurs!

 

3.Pēc paziņojuma «Sveicināti Telekonferencē! Lūdzam ievadīt piekļuves kodu!» noklausīšanās, ievadiet norunāto piekļuves kodu.
4.Pirmajam Telekonferences dalībniekam tiks atskaņots

«Šobrīd jūs esat vienīgais Telekonferences dalībnieks». Tikko konferencei pievienosies vēl kāds dalībnieks, tiks atskaņots paziņojums «Telekonferencei ir pievienojies jauns dalībnieks».

Sanāksmi var sākt uzreiz pēc piekļuves koda ievadīšanas, ja pieslēgušies vismaz divi sanāksmes dalībnieki.

 

5.Sanāksmes ilgumu var noteikt gan Telekonferences organizētājs, gan sanāksmes dalībnieki.

Konference tiek uzskatīta par pabeigtu tad, kad pēdējais sanāksmes dalībnieks ir nolicis klausuli.

Par to, ka tuvojas maksimālā laika beigas, sanāksmes dalībnieki tiks informēti, atskaņojot paziņojumu.

 

6.Pēc konferences beigām izmantotais Telekonferences telpas četrciparu piekļuves kods no sistēmas tiek dzēsts, un to var izmantot atkārtoti, organizējot citu konferenci.