Izvēlne
BiznesamReklāma WiFi tīklā

Reklāma Tet Wi-Fi tīklā

Reklāma Tet Wi-Fi tīklā

Pieteikt

Papildu informācija par pakalpojumu

Cenas
Reklāmas formāti

Reklāma Wi-Fi tīklā tiek piedāvāta par bruto cenu 13 EUR (bez PVN) / 1 000 ekspozīcijām.

Reklāmas kampaņas tiek plānotas pa nedēļām vai speciāli ieplānotiem kampaņu periodiem. Kopējā cena tiek noteikta pēc kampaņas periodā garantētā ekspozīciju apjoma.

Izvēloties reklāmas segmentāciju, tiek piemērots koeficients, kura apmērs ir atkarīgs no segmentācijas sarežģītības. Ja vēlaties uzzināt vairāk par Wi-Fi reklāmu un cenām, lūdzu, sūtiet ziņu

 

Reklāma tiek rādīta Wi-Fi punktos interneta lietošanas sākumā un tā redzama dažādās gala iekārtās.

 

Rotācijā ir viens baneris ar šādu tehnisko specifikāciju:

  • Failu formāti: JPG, PNG, GIF faili

  • Fails datoriem: 980x310 pix, 200 KB

  • Fails mobilajām ierīcēm: 620x470 pix, 150 KB

  • Valoda: latviešu

 

Iespējams veikt reklāmas ģeogrāfisko segmentāciju pēc reģiona, pilsētām u.tml., kā arī veikt segmentāciju pēc Wi-Fi punkta veida, piemēram, skolas, veikali, sabiedriski nozīmīgi objekti u.tml.