Izvēlne
BiznesamProjektu saskaņošana un atļaujas

Projektu saskaņošana un atļaujas

 

Tehnisko noteikumu izsniegšana, projektu saskaņošana, atļaujas un atzinumi

 

 

Lattelecom saskaņo topogrāfiskos plānus. Topogrāfiskajos plānos Lattelecom saskaņo savu inženiertīklu esamību un to raksturojošo informāciju.

Lattelecom sagatavo un izsniedz tehniskos noteikumus. Lattelecom izsniedz tehniskos noteikumus par Lattelecom publisko elektronisko sakaru tīkliem. Tehniskie noteikumi ir dokuments, kur Lattelecom savas kompetences robežās nosaka konkrētas prasības attiecībā uz elektronisko sakaru tīklu aizsardzību, pieslēgšanos tiem, to pilnveidošanu vai pārvietošanu.

Lattelecom saskaņo projektus. Lattelecom saskaņo projektu risinājumus, apstiprinot, ka projektā ievērotas Lattelecom noteiktās tehniskās prasības. 

Lattelecom izsniedz atzinumus. Lattelecom pēc saņemtā pieprasījuma, izsniedz atzinumus iesniegšanai Būvvaldēs par objektu gatavību nodošanai ekspluatācijā - objekta atbilstību Lattelecom izsniegtajiem/noteiktajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem.

Lattelecom uzrāda nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu īpašumiem (zemei un ēkām). Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18. panta pirmo daļu, par labu publiskā elektronisko sakaru tīkla komersantam ar likumu noteikts nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums publisko elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai (arī ierīkošanai, būvniecībai, ekspluatācijai) un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai. Aprobežojums noteikts Aizsargjoslas likumā noteiktās aizsargjoslas platībā.

Lattelecom saskaņo teritoriju attīstības un zemes ierīcības plānus, izsniedz projektu izstrādes nosacījumus.

Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Lattelecom sniedz informāciju par Lattelecom publiskā elektronisko sakaru tīkla esamību vai neesamību nekustamajā īpašumā. Saskaņā ar izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, projektēšanas organizācijām, pasūtītājiem (fiziskām vai juridiskām personām), kā arī viņu pilnvarotajām personām, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Lattelecom izsniedz informāciju par Lattelecom tīklu esamību, vai neesamību nekustamajā īpašumā.

Rakšanas, darbu atļaujas un rakšanas darbu uzraudzība. Pirms būvdarbu vai zemes darbu uzsākšanas tīkla aizsargjoslā, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Būvniecības likumu, Lattelecom izsniegtiem tehniskajiem noteikumiem, darbu veicējam nepieciešams vērsties pie Lattelecom, lai precizētu elektronisko sakaru tīkla komunikāciju atrašanās vietu. Tas darāms arī gadījumos, kad projekts ir bijis saskaņots, bet darbi tiek uzsākti ar 1 (viena) mēneša novēlošanos, jo šajā laika posmā situācija var būt mainījusies.

Lattelecom uzrāda savus inženiertīklus citu inženiertīklu avāriju seku novērsējiem. Pirms avārijas seku novēršanas darbu uzsākšanas Lattelecom tīkla aizsargjoslā, avāriju seku novērsējiem jāvēršas Lattelecom, avārijas darbu atļaujas saņemšanai un Lattelecom tīklu uzrādīšanai avārijas novēršanas vietā.

 

No 2018. gada 8. marta klientu ērtībām darbojas Lattelecom pieprasījumu sistēma e-vidē!

 • Pieprasījumus iespējams noformēt elektroniskā vidē, un saņemt atbildes elektroniskā formātā.

 • Nav nepieciešams ierasties klātienē noteiktā pieņemšanas laikā.

 • Operatīvāka pieprasījumu izskatīšana.

 • Ātrs un ērts pieprasījumu veidu un statusu pārskats.

Pirms reģistrēties sistēmā (saite atrodas zemāk), izlasiet lietošanas noteikumus!

Vispārējie Lattelecom pieprasījumu sistēmas lietošanas noteikumi

 

Sistēmas lietotāja konta izveidošana. Lai lietotu sistēmu un izmantotu tās priekšrocības, klientam (fiziskai personai) jāizveido sistēmas lietotāja konts. Lietotāja konts nodrošina to, ka sistēmu var lietot tikai identificēts un autorizējies lietotājs. Ērtai klienta identifikācijai, sistēmai ir piesaistīti populārāko internetbanku autorizācijas moduļi. Lietotāja kontā klientam jānorāda savs e-pasts, kas kalpo kā lietotājvārds sistēmā. Tas nav maināms, un uz to tiek sūtīti pieprasījumu statusu paziņojumi un komentāri. Klients (fiziska persona) savā lietotāja kontā var norādīt juridiskās personas pārstāvniecību, kuru pārstāvēs, veicot pieprasījumu.

Sistēmas lietotāja konta dzēšana. Lietotāja konta dzēšanai, klientam nepieciešams sagatavot elektroniski parakstītu iesniegumu brīvā formā, to nosūtot uz e-pastu: uzraugi@lattelecom.lv Izvēloties dzēst savu lietotāja kontu no sistēmas, jāatceras, ka lietotājam izveidotie pieprasījumi nebūs vairs pieejami, ja tie nav kopīgoti ar citu lietotāju.

SIA Lattelecom privātuma politika.

Pieprasījumu iesniegšana. Pēc autorizācijas sistēmā klientam ir pieejama sākumlapa ar Lattelecom tīkla uzraudzības saistītajiem pieprasījumiem - klientam ir jāizvēlas nepieciešamais pēc tēmas, jāaizpilda, jāpievieno nepieciešamie pielikumi un jāiesniedz, spiežot pogu Izveidot. Pieprasījumus iespējams kopīgot starp vairākiem sistēmas lietotājiem. Pieprasījuma izveides laikā iesniedzējam ir pieejama papildus informācija par noformēšanu.

Pieprasījumu atbilžu saņemšana. Atbildes uz pieprasījumiem atrodamas sistēmas sadaļā Pieprasījumi → Mani pieprasījumi. Klientu ērtībām ir izveidota apziņošanas sistēma, kas nosūtīs paziņojumu uz e-pastu, ja pieprasījums ir atrisināts, noraidīts vai nepieciešams kāds precizējums.

Sadarbībā ar eparaksts.lv, Lattelecom izsniedz elektroniski parakstītus dokumentus. Izsniegtā saskaņojuma gadījumā parakstītā EDOC (arhīva) dokumentā ir saskaņojuma versijas un pavadvēstules datnes.
 

Pāriet uz 

Informācijas precizēšanai par pieprasījumiem, lūdzam zvanīt attiecīgā reģiona tīkla uzraudzības inspektoram vai ierasties klātienē. 

Inspektoru apkalpošanas teritorijas, pieņemšanas laikus un vietas skatīt interaktīvajā kartē.

Tehniskās prasības. Pilnvērtīgai sistēmas lietošanai, klienta datorā jābūt atbilstošam interneta pārlūkam (iesakām Google Chrome ne vecāku par 40.0.2214 versiju).

Ja rodas tehniska rakstura jautājumi par sistēmu, ir iespējams uzdot jautājumu administratoram, rakstot uz e-pastu: uzraugi@lattelecom.lv. 

Kolektīvais pieteikums

 

Lattelecom izskata kolektīvā pieteikuma iesniegumus par tīkla izbūves un pakalpojumu ierīkošanas vajadzībām.

 

Iesniegšanas nosacījumi:

 • Pieteikums no daudzdzīvokļu mājas (ēka, kurā ir 4 un vairāk dzīvokļi) - interesentu (parakstu) skaitam jābūt 51% no kopējā ēkas dzīvokļu skaita.

 • Pieteikums no individuālo māju apbūves teritorijas iedzīvotājiem - (apdzīvota savrupmāju vai rindu māju apbūve, kurā ir ne mazāk kā 8 apbūvēti zemesgabali) - interesentu (parakstu) skaitam jābūt ne mazāk kā 8.

 • Kolektīvais iesniegums negarantē tīkla izbūvi un pakalpojuma ierīkošanu.

 

 Kolektīvā pieteikuma veidlapa

Objekta pārvaldnieka vai apsaimniekotāja pieteikums

 

Lattelecom piedāvā sadarbību optiskā tīkla izbūvē un elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanu:

 • Biroja un tirdzniecības centriem;

 • Daudzdzīvokļu namiem;

 • Privātmāju ciematiem. 

 

Mērķauditorija:

 • Ēku apsaimniekotāji un/vai īpašnieki;

 • Projektu attīstītāji

 

Ja mājas pārvaldniekam vai apsaimniekotājam ir interese veikt objekta tīkla izbūves izpēti/izbūvi, aicinām aizpildīt un atsūtīt pārvaldnieka/īpašnieka pieteikuma veidlapu.

 

 Pārvaldnieka, īpašnieka pieteikuma veidlapa