Izvēlne
BiznesamMākoņpakalpojumiTildes Jumis Pro

Tildes Jumis Pro mākoņrisinājums

Tildes Jumis Pro mākoņrisinājums

Sākot no2500€/mēn.
Pieteikties konsultācijai

Ieguvumi

Plaša funkcionalitāte

Plaša uzskaites un procesu automatizācijas funkcionalitāte.

Uzskaite

Iestrādātas labākās uzskaites prakses, kas aprobētas Latvijas uzņēmumos.

Viegli uzsākt darbu

Darbam ātri sagatavojama sistēma, kas neprasa vērienīgu ieviešanas posmu.

Zemas izmaksas

Viena no lētākajām sistēmām savā klasē ar zemām ekspluatācijas izmaksām.

Atbilstība tiesību aktiem

Sistēmas atbilstība tiesību aktiem un lielisks atbalsts.

Tildes Jumis Pro iespējas

Finanšu uzskaite

Tildes Jumis Pro iespējas

Finanšu uzskaite
 • Kontu plāns, ko var pielāgot uzņēmuma vajadzībām
 • Kases un bankas operāciju uzskaite, kā arī
  • Datu apmaiņa ar banku sistēmām
  • Datu apmaiņa ar e-kasi
  • Automatizēta bankas dokumentu apstrāde
 • Neierobežots valūtu skaits
 • Bilance, Peļņas vai zaudējumu aprēķins, Naudas plūsmas pārskats
 • Debitoru un kreditoru uzskaite, kā arī
  • Maksājumu kavējumu analīze
  • Debitoru parādu piedziņas process
 • Salīdzināšanas akti
 • Avansa norēķini
 • Ceļazīmes un maršrutu lapas
 • Komandējumu atskaites
 • Budžeti
 • Analītiskie kodi visu veidu uzskaites operācijām vadības uzskaites nodrošināšanai
 • Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja darba režīms
Drošība un lietošanas ērtums
 • Lietotāju autorizācija, tostarp piekļuves tiesības atbilstoši darbinieka pienākumiem
 • Automatizētas datu rezerves kopijas
 • Dokumentu izmaiņu automātiska reģistrēšana
 • Importēšanas/eksportēšanas iespējas uz/no citām sistēmām
 • Dokumentu un atskaišu veidlapas latviešu un angļu valodā
 • Dokumentu un ierakstu kopēšanas iespējas
 • Visdažādākie dokumentu un ierakstu atlases rīki, kā arī informācijas grupēšanas iespējas
 • Palīgs sistēmas Tildes Jumis lietošanā
 • Masveida dokumentu apstrādes rīki
Atskaites un analīze
 
 • Visas nepieciešamās likumos pieprasītās atskaites
 • Atskaišu eksports uz EDS
 • Vairāk nekā 150 gatavu atskaišu dažādās jomās
 • Lietotāju veidotas atskaites
 • Datu analīze mēnešu un gadu, darbinieku un struktūrvienību griezumā
 • Eksportēšana uz Microsoft Excel
 • Atsevišķu dokumentu nosūtīšana pa e-pastu

Pamatlīdzekļu uzskaite

 • Pamatlīdzekļu uzskaite, tostarp:
  • Kapitālais remonts
  • Pārvērtēšana
  • Apdrošināšana, garantijas, aktuālie remonti
 • Nolietojuma aprēķins finanšu un nodokļu vajadzībām:
  • Lineārā metode
  • Ģeometriskā metode
  • Iespēja norādīt nolietojumu manuāli

Noliktavas un preču kustība

 • Neierobežots noliktavu skaits
 • Preču katalogs ar preču grupām un apakšgrupām
 • Cenu un atlaižu katalogi eiro un citās valūtās
 • Preču iepirkšanas un pārdošanas pasūtījumi
 • Pavadzīmes un rēķini, tostarp atbilstoši prasībām, kas attiecas uz kokmateriāliem un degvielu
 • Pavadzīmju automatizēta grāmatošana
 • Preču atlikumu uzskaite un norakstīšana pēc FIFO metodes
 • Pavadzīmju un rēķinu masveida nosūtīšana e-pasta pielikumā

Darbinieki, algu aprēķins

 • Informācija par personālu
 • Darbinieku personīgais konts
 • Algu un avansu aprēķins:
  • Mēnešalga
  • Stundu likme
  • Gabaldarbs
 • Atvaļinājumu, slimību un citu notikumu detalizēta uzskaite
 • Algas aprēķina nosūtīšana pa e-pastu
 • Automatizēta algu maksājumu uzdevumu izveide
 • Plānotā darba laika kalendāri
 • Darba laika tabeles
 • Izmaksas fiziskām personām