Izvēlne
BiznesamE-indekss

Jauns indekss e-vides attīstībai Latvijā

 

Atklājot Lattelecom sociālās atbildības iniciatīvas Pieslēdzies, Latvija! sesto norises gadu, 2014. gada 2. aprīlī Lattelecom paplašināja projekta fokusu, papildu senioru apmācībām iniciējot ikgadēja Latvijas pašvaldību e-vides attīstības mērījuma veikšanu. Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) bija uzsākusi darbu pie valsts centrālo institūciju e-pārvaldības indeksa.

Apvienojot abas iniciatīvas un piesaistot partnerus – nozares ekspertus – Latvijas Pašvaldību savienību (LPS), Latvijas Lielo pilsētu asociāciju (LLPA), Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK), tika izveidots kopīgs zīmols "Latvijas e-indekss", kas sastāv no diviem mērījumiem:

  1. Valsts iestāžu e-vides mērījuma

  2. Latvijas pašvaldību e-vides mērījuma

 

2015. gada 26. janvārī tika publiskoti pirmie "Latvijas e-indeksa" mērījumu rezultāti, kas raksturo pašvaldību un valsts iestāžu e-vides attīstības līmeni. Pašvaldību vidū augstākos rezultātus republikas nozīmes pilsētu grupā uzrādīja Valmiera, lielo novadu grupā – Dobeles novads un mazo novadu grupā – Strenču novads. Savukārt starp valsts iestādēm ministriju grupā augstākie rezultāti ir Finanšu ministrijai un iestāžu grupā – VAS Ceļu satiksmes drošības direkcijai. Savukārt 4. februārī LTRK publisko pakalpojumu gada balvas laikā uzvarētāju vadības pārstāvjiem tika pasniegtas pirmās "Latvijas e-indeksa" balvas.

Ar pilniem "Latvijas e-indeksa" rezultātiem iepazīstieties projekta mājas lapā www.eindekss.lv.

 

Kas ir Latvijas e-indekss?

 

"Latvijas e-indekss" ir e-vides novērtējums valsts pārvaldes institūcijās un pašvaldībās. Tas sniedz priekšstatu, cik aktīvi un savai situācijai atbilstoši iestādes un pašvaldības izmanto mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtos risinājumus, lai veicinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem un komersantiem.

"Latvijas e-indeksa" uzvarētāji noteikti, veicot pašvaldību un valsts iestāžu aptaujas, kur tik vērtēti tādi faktori kā e-vides infrastruktūra, pašvaldības interneta resursu popularitāte un cilvēku prasmes, e-pārvalde un drošība (pašvaldību mērījumā) un efektīva iestādes iekšējo procesu organizācija, efektīva starpiestāžu sadarbība, efektīva dokumentu aprite, efektīva pakalpojumu sniegšana, efektīva sabiedrības iesaistīšana (valsts iestāžu aptaujā).

Latvijas pašvaldību e-indekss analizē pašvaldību īstenoto praksi e-pārvaldes un e-vides jomā. Dalība pašvaldību mērījumā ir brīvprātīga, un rezultātus tās aicinātas izmantot, lai apzinātu savu situāciju, salīdzinātu jau sasniegto ar citām pašvaldībām, kā arī iedvesmotos no citu labākajiem piemēriem. Pašvaldību indeksu izstrādā partneru pārstāvju darba grupa, ko vada Lattelecom, un mērījumu veic pētījumu centrs SKDS.

Latvijas valsts iestāžu e-indekss analizē iestāžu e-pārvaldes iespēju pielietošanu un efektivitāti iestāžu iekšējā darba organizācijā un starpiestāžu procesos, kā arī sniegto e-pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. To izstrādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Kāpēc mēs veidojam Latvijas e-indeksu?

 

Esam pārliecināti, ka "Latvijas e-indekss" rosinās pozitīvu sacensību, un tas būs palīgs valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām, ar kura palīdzību noteikt sev piemērotāko e-vides attīstības virzienu. "Latvijas e-indekss" ļauj apzināt arī labās prakses piemērus, iedvesmojot un iedrošinot arī citus attīstīt digitālo vidi un tās pieejamību.

Mēs ticam, ka mūsdienu iespējām atbilstoša e-vide paaugstina iekšējo procesu un sadarbības ar iedzīvotājiem un komersantiem efektivitāti, kā arī veicina valsts iestāžu pašvaldību un pakalpojumu pieejamību un stiprina to kapacitāti. Tādēļ atbalstām valsts iestāžu un pašvaldību centienus ieviest un izmantot mūsdienīgas pieejas un instrumentus, savu iespēju robežās un atbilstoši situācijai pilnveidojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un elektroniskos pakalpojumus. Digitālā vide ir viens no būtiskākajiem faktoriem uzņēmējdarbības izvēršanai un inovāciju veicināšanai, tādēļ uzskatāma par neatņemamu publiskās pārvaldes attīstības virzieniem.