Izvēlne
BiznesamApziņošanas sistēmas

Apziņošanas sistēmas

Apziņošanas sistēmas

Pieteikties konsultācijai

Ieguvumi

Integrācija ar citām sistēmām

Efektīva evakuācijas organizēšana, lietojot kopā ar ugunsgrēka atklāšanas un izziņošanas sistēmu.

Evakuācijas apziņošana

Nodrošina informācijas un fona mūzikas izplatīšanu noteiktās ēkas vai teritorija zonās.

Atbilstība LR spēkā esošajam standartam

Publiskās izziņošanas sistēma atbilst Latvijas Republikā spēkā esošajam standartam LVS EN-60849.

Papildu informācija

Tehniskā informācija

Tehniskā informācija

 

Pakalpojumu nodrošina Lattelecom meitas uzņēmums Citrus Solutions, piedāvājot  balss paziņojumu sniegšanu apmeklētājiem vai darbiniekiem gadījumos, ja sabiedriskās ēkās vai teritorijās ir izveidojušās bīstamas situācijas.

Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie dokumenti (Latvijas būvnormatīvi, Ministru kabineta noteikumi u.c.) nosaka, ka publiskās izziņošanas sistēma ir obligāti jāizbūvē lielākajā daļā sabiedrisko un veikalu  ēku, ko ik dienas apmeklē liels apmeklētāju un darbinieku skaits.

 

Publiskās izziņošanas sistēmu veidi:

  • Pēc objekta apjoma – risinājumi mazām un vidējām ēkām, kā arī piedāvājumi lielām ēkām un/vai ēku kompleksiem;
  • Pēc sistēmas papildu izmantošanas nosacījumiem.