Izvēlne
BiznesamApsardzes sistēma

Apsardzes sistēma

Apsardzes sistēma

Pieteikties konsultācijai

Ieguvumi

 

 • Nodrošina operatīvu trauksmes signāla nodošanu, ja apsargājamajā teritorijā ir notikusi iepriekš definēta nesankcionēta kustība, stikla plīšana vai izmainīta priekšmetu atrašanās vieta;

 • Pieejamas dažādu platību ēku apsardzes sistēmas;

 • Pieejamas āra teritoriju apsardzes sistēmas.

 

Papildu informācija

Tehniskā informācija
Apsardzes sistēmu veidi
Tehniskais nodrošinājums

Tehniskā informācija

 

Katram klientam tiek izstrādāts individuāls risinājums, no kura ir atkarīgas pakalpojuma izmaksas.

Sīkāku informāciju varat saņemt pie sava klientu konsultanta vai zvanot uz Lattelecom biznesa klientu apkalpošanas tālruni: 67 177 177.

 
Iekštelpu apsardzes sistēmas sastāv no šādiem blokiem:
 • Kustību noteikšana telpās;
 • Durvju stāvokļa kontrole;
 • Logu un ārdurvju stāvokļa kontrole (telpu perimetra kontrole);
 • Stikla plīšanas kontrole;
 • Atsevišķu priekšmetu kontrole – izmanto gadījumos, ja nepieciešams apsargāt atsevišķus vērtīgus priekšmetus 24 stundu režīmā (gleznas, produkcijas paraugus un tamlīdzīgi).

Apsardzes sistēmu veidi

 
Āra teritoriju apsardzes sistēmas tiek iedalītas šādos blokos:
 • Teritorijas perimetra kontrole – tiek uzraudzīts, vai netiek pārkāpts fizisks nožogojums vai iedomāta norobežojuma teritorija;
 • Atsevišķi laukumi teritorijā – nepieciešams, ja teritorijā tiek glabātas izejvielas vai materiāli.
 
Apsardzes sistēmu veidi:
 • Konvencionālās apsardzes sistēmas – vienkāršas, nelieliem objektiem piemērojamas sistēmas ar nelielu apsardzes zonu skaitu;
 • Hibrīdsistēmas – sistēmās tiek izmantoti konvencionālo sistēmu sensoru elementi un slēguma veids. Izmantojot iekārtu moduļus, tiek izveidotas liela apjoma apsardzes sistēmas ar vairākiem simtiem apsardzes zonu, kuras nodrošina vidēju un lielu ēku tehniskās apsardzes vajadzības. Hibrīdsistēmu gadījumā ir iespējama zonu maiņa sistēmas ekspluatācijas laikā bez papildu vadu tīkla izbūves;
 • Adrešu sistēmas – augsta līmeņa sistēmas, kurām pārsvarā tiek izmantoti viena ražotāja gala elementi un iekārtas. Adrešu sistēmu gadījumā tiek iegūta programmiskā ceļā maināma sistēmas konfigurācija līdz pat katram atsevišķam detektoram – tas nozīmē, ka sistēma ir viegli pielāgojama apsardzes vajadzībām tās ekspluatācijas laikā.

Tehniskais nodrošinājums

 

 • Pasīvie infrasarkanie detektori – nosaka cilvēka vai dzīvnieka kustību noteiktā zonā. Apsargājamās zonas izmēri atkarīgi no detektora tipa, tā var būt no dažiem metriem platleņķa vēdekļa tipa zonā līdz pat vairāk kā 100 metriem šaurleņķa vēdekļa tipa zonā;
 • Magnētiskie kontakti – nodrošina durvju un logu stāvokļa kontroli;
 • Ultraskaņas detektori – izmanto cilvēka ausij nedzirdamu ultraskaņu, ar atstarotās skaņas līmeni nosakot objekta attālumu un kustību;
 • Mikroviļņu detektori – analizē izstaroto mikroviļņu atstarošanos no dažādiem objektiem;
 • Infrasarkanās un mikroviļņu dubultās darbības detektori – izmanto telpām, kurās pilnībā ir jāizslēdz viltus trauksmes iedarbība;
 • Stikla plīšanas detektori – spēj noteikt stikla plīšanas skaņu dažāda biezuma stikliem;
 • Tiešās redzamības foto devēji – parasti izmanto infrasarkanā spektra gaismu, lai noteiktu, vai starp izstarotāju un uzvērēju (vai spoguli) nav šķēršļu;
 • Mikrofona kabeļi, optiskie signalizācijas kabeļi, elektromagnētiskā lauka kabeļi, zemes spiediena izmaiņu kabeļi un citi šauri specializēti risinājumi – tie ir retāk izmantoti detektoru veidi.