Izvēlne
BiznesamApmācības un kursiUzņēmuma mājaslapas apmeklēšanas analīze

Uzņēmuma mājaslapas apmeklēšanas analīze

 

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 16

Kursa cena, EUR (bez PVN): 272,00

 

Mācību kursa ilgums:

Klātienes mācības 16 akadēmiskās stundas un 16 akadēmisko stundu apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē).

 

Kursa mērķi:
 • Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par:

 • uzņēmuma mājas lapas auditorijas analīzi un filtru iestatīšanu informācijas nodošanas efektivitātes paaugstināšanai;

 • uzņēmuma mājas lapas auditorijas analīzes veikšanu un segmentēšanu;

 • uzņēmuma mājas lapas satura un attēlošanas ierīču efektivitātes novērtēšanu;

 • apmeklējuma avota datu analīzi un apmeklējumu datu atsekošanu reālā laikā;

 • mārketinga kanālu efektivitātes noteikšanu un novērtēšanu.

 

Kursa anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par  mājaslapas auditorijas analīzes tehnoloģiju iespējām un dažādu datu apstrādes metodēm.  Praktisko iemaņu nostiprināšanai kursā tiek izmantotas Google Analytic iespējas uzņēmuma mājas lapas datu iegūšanai un analīzei, piemēram, auditorijas un tās ieradumu izpēte.  

 

Pēc kursa:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • Definēt auditorijas analīzes mērķus un iestatīt dažādus filtrus;

 • Veikt uzņēmuma mājas lapas auditorijas analīzi;

 • Veikt apmeklējuma datu atsekošanu reālā laikā;

 • Analizēt auditorijas datus – apmeklējuma avotu datus, satura datus;

 • Veikt padziļinātu auditorijas analīzi atbilstoši lietotāju segmentiem;

 • Noteikt un novērtēt mārketinga kanālu efektivitāti;

 • Definēt noteikumu paziņojumus atbilstoši uzņēmuma vajadzībām;

 • Izvirzīt secinājumus par analizētajiem datiem;

 • Izteikt ierosinājumus efektīvākai mērķu izpildei;

 • Pamatot biznesa lēmumus ar datiem;

 • Veidot detalizētas un specifiskas atskaites uzņēmuma vajadzībām;

 • Izveidot un uzstādīt Google Analytics (GA) kontu, orientēties rīka vidē.

Kursa beigās studenti saņems sertifikātu par kursa apgūšanu.

 

Priekšzināšanas:

Interneta lietošanas prasmes, izpratne par mājaslapas funkcijām, prasme strādāt ar informācijas datu bāzēm.

 

Zināšanu novērtēšana:

Kursā ir iekļauts zināšanu novērtēšanas tests, ko būs jāizpilda pirms un pēc kursa apguves.

 

Kursa materiāli:

Praktisko uzdevumu krājums klātienes mācību kursam un e-mācību materiāli – praktiskie uzdevumi ar piemēriem, papildus literatūra padziļinātas izpratnes veidošanai u.c. materiāli atbilstoši kursa tēmām.

 

Kursa saturs:
 1.  Datu analīzes nepieciešamība un būtība.

 2.  GA uzstādīšana:

 • GA darbības pamatprincipi

 • Jauna konta izveide

 • Mājas lapas darbību sekošanas pievienošana GA

 • GA informācijas paneļu izmantošana

 1. Auditorijas atskaišu analizēšana:

 • Mājaslapas auditorijas izpēte

 • Plūsmas avotu noteikšana

 • URL atsekošanas elementi

 • Lietotāju segmentēšana

 • Segmentu analīze

 1. Iekšlapas analīze:

 • Mērķu izpildes

 • Mikrokonversijas

 • Lapu sniegums

 • “Piltuvju” analīze

 • Atribūcijas modeļi un mērķu novērtēšana

 • Nestandarta pārskatu sagatavošana

 1. Secinājumu izdarīšana:

 • Datu interpretācija

 • Lēmumu pamatošana

 • Atdeves aprēķināšana

 1. Papildu noderīgu tehnoloģiju izmantošana:

 • Google tag manager

 • Eksperimentu veikšana

 • Webmaster tools

 • Anotācijas

 • Kohortu analīze

 • Web analītikas principi

 • Ekomercija