Izvēlne
BiznesamApmācības un kursiTirgus analīze un finanšu prognozēšana

Tirgus analīze un finanšu prognozēšana

 

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 16

Kursa cena, EUR (bez PVN): 272,00

 

Mācību kursa ilgums:

Klātienes mācības 16 akadēmiskās stundas un 16 akadēmisko stundu apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē).

 

Kursa mērķi:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas par:

 • tirgus izpēti un analīzi uzņēmuma konkurētspējas veicināšanai, jaunu tirgus nišu atrašanai;

 • uzņēmuma attīstības prognozēšanu;

 • uzņēmuma attīstības prognožu un plānu sagatavošanu.

 

Kursa anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par uzņēmuma rādītāju un tirgus situācijas prognozēšanu, kā arī liela apjoma datu apstrādi, kas saistīta ar tirgus analīzi.

Praktisko iemaņu nostiprināšanai kursā tiek izmantotas Microsoft Excel 2016 nodrošinātās iespējas prognozēšanai un datu analīzei. Kurss aptver padziļinātāku informāciju un ir turpinājums kursam Datu analīze un pārskatu sagatavošana.

 

Pēc kursa:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • izprast tirgus analīzes būtību;

 • iegūt un izveidot tirgus analīzei nepieciešamās datu bāzes;

 • veikt datu analīzi un sekot līdzi datu dinamikas tendencēm.

Kursa beigās studenti saņems sertifikātu par kursa apgūšanu.

 

Priekšzināšanas:

Microsoft Excel lietpratēja zināšanas un prasme strādāt ar informācijas datu bāzēm.

 

Zināšanu novērtēšana:

Kursā ir iekļauts zināšanu novērtēšanas tests, ko būs jāizpilda pirms un pēc kursa apguves.

 

Kursa materiāli:

Praktisko uzdevumu krājums klātienes mācību kursam un e-mācību materiāli – praktiskie uzdevumi ar piemēriem, papildus literatūra padziļinātas izpratnes veidošanai u.c. materiāli atbilstoši kursa tēmām.

 

Kursa saturs:
 1. Personalizētas konkurējošo uzņēmumu datu bāzes izveide, cenu un galveno darbības rādītāju monitorings.

 2. Tirgus izpētei paredzētu aptauju izveide un analīze.

 3. Tirgus pētījumi, iespējamie varianti un rezultātu ticamības novērtēšana.

 4. Prognozēšana un kritiskā domāšana saistībā ar iegūtajiem rezultātiem.

 5. Datu sagatavošana prognožu veikšanai.

 6. Prognozēšana, izmantojot Excel pieejamās funkcijas.

 7. Prognozēšana izmantojot Excel vizuālos rīkus:

 • Excel grafikiem pievienojamās tendences (Trend) ar turpinājumu nākotnē;

 • Excel grafiski atspoguļota vērtību potenciālās novirzes novērtēšana ar Error bars;

 • Excel 2016 jaunums – Forecast Sheet;

 • Fill Series atrodamais tendences.