Izvēlne
BiznesamApmācības un kursiProfesionāla grafisko elementu izstrāde

Profesionāla grafisko elementu izstrāde

 

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 16

Kursa cena, EUR (bez PVN): 272,00

 

Mācību kursa ilgums:

Klātienes mācības 16 akadēmiskās stundas un 16 akadēmisko stundu apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē).

 

Kursa mērķi:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas grafiskās apstrādes programmas rīku efektīvā izmantošanā, lai sagatavotu profesionāli noformētus grafiskus elementus izmantošanai mārketinga materiālos un publicēšanai uzņēmuma mājas lapā un sociālajos tīklos.

 

Kursa anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par grafisku elementu sagatavošanu, noformēšanu un grafiskās apstrādes programmas rīku efektīvu izmantošanu, profesionāli noformējot uzņēmuma vizuālos materiālus, lai varētu tos izmantot uzņēmuma pakalpojumu attīstībai. Kurss aptver padziļinātāku informāciju un ir turpinājums kursam Grafiskie rīki attēlu apstrādei.

 

Pēc kursa:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • Mainīt attēlu izšķirtspēju un izmēru atkarībā no attēla izmantošanas mērķa;

 • Izmantot tekstu vizuālu efektu veidošanai;

 • Izmantot korekcijas slāņus attēlu korekcijai un dažādu efektu iegūšanai;

 • Veikt Raw formāta attēlu korekciju un iestatījumu sinhronizāciju ar Camera Raw, saglabājot to augsto kvalitāti;

 • Izmantot dažādas maskas attēlu kompozīciju izveidē;

 • Izmantot grafiskās apstrādes programmas automatizētās iespējas darba optimizēšanai.

Kursa beigās studenti saņems sertifikātu par kursa apgūšanu.

 

Priekšzināšanas:

Apgūtas programmas Adobe Photoshop pamatprasmes.

 

Zināšanu novērtēšana:

Kursā ir iekļauts zināšanu novērtēšanas tests, ko būs jāizpilda pirms un pēc kursa apguves.

 

Kursa materiāli:

Praktisko uzdevumu krājums klātienes mācību kursam un e-mācību materiāli – praktiskie uzdevumi ar piemēriem, papildus literatūra padziļinātas izpratnes veidošanai u.c. materiāli atbilstoši kursa tēmām.

 

Kursa saturs:
 1. Attēla izmēra un izšķirtspējas maiņa;

 2. Attēlu iztaisnošanas iespējas;

 3. Teksts kā līdzeklis vizuālu efektu izveidošanai;

 4. Attēla krāsu informācijas maiņa nedestruktīvā veidā;

 5. Priekšrocības Raw formāta attēlu izmantošanai;

 6. Vizualizācijas izveide ar filtra palīdzību;

 7. Attēlu kompozīcijas izveide, izmantojot maskas:

 8. Maskas ar toņu pāreju;

 9. Vektoru maskas.

 10. Panorāmas attēla automātiska izveidošana;

 11. Kompozīcijas elementu aizvietošana;

 12. Automatizēto iespēju izmantošana:

 13. Personalizētas ūdenszīmes pievienošana attēliem;

 14. Attēlu izmēra samazināšana;

 15. Kontaktlapas izveidošana.

 16. Animēta banera sagatavošana.