Izvēlne
BiznesamApmācības un kursiMājaslapas veidošana produktu un pakalpojumu tirdzniecībai

Mājaslapas veidošana produktu un pakalpojumu tirdzniecībai

 

Mācību kursa ilgums:

Klātienes mācības 16 akadēmiskās stundas un 16 akadēmisko stundu apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē).

 

Kursa mērķi:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas:

 • Uzņēmuma mājas lapas aizsardzībā un administrēšanas pārvaldībā;

 • Uzņēmuma mājas lapas struktūras un noformēšanas pilnveidošanā;

 • E-komercijas funkcionalitātes veidošanā;

 • Uzņēmuma mājas lapas satura ievietošanā un uzturēšanā.

 

Kursa anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par mājas lapas pielāgošanas un uzlabošanas iespējām, kvalitatīvas un saistošas mājas lapas izveidošanu.

Praktisko iemaņu nostiprināšanai kursā tiek izmantotas Wordpress.com nodrošinātās iespējas mājas lapu izveidošanai.  Kurss aptver padziļinātāku informāciju un ir turpinājums kursam Mājaslapas veidošana biznesa veicināšanai.

 

Pēc kursa:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • nomainīt mājas lapas noformējuma tēmu, struktūras un vizuālā izskata pilnveidošanai;

 • pārvaldīt mājas lapas lietotāju administrēšanu un piesaistīt vairākas mājas lapas vienam lietotājam;

 • ierobežot piekļuvi mājas lapai, izmantojot paroli, aizsargāt ierakstus un lapas ar paroli;

 • pilnvērtīgi izmantot iestatījumus mājas lapas satura un funkcionalitātes uzlabošanai;

 • sagatavot informāciju par produktiem un pakalpojumiem ievietošanai mājā lapā;

 • sasaistīt mājas lapu ar dažādiem sociālajiem tīkliem, uzņēmuma e-komercijas funkcionalitātes uzlabošanai;

 • atrast un izmantot nepieciešamo informāciju mājas lapas izveidei e-veikala formātā.

Kursa beigās studenti saņems sertifikātu par kursa apgūšanu.

 

Priekšzināšanas:

Datorlietošanas pamati.

 

Zināšanu novērtēšana:

Kursā ir iekļauts zināšanu novērtēšanas tests, ko būs jāizpilda pirms un pēc kursa apguves.

 

Kursa materiāli:

Praktisko uzdevumu krājums klātienes mācību kursam un e-mācību materiāli – praktiskie uzdevumi ar piemēriem, papildus literatūra padziļinātas izpratnes veidošanai u.c. materiāli atbilstoši kursa tēmām.

 

Kursa saturs:
 1. Atvērtā koda satura vadības sistēmu izmantošana mājas lapu veidošanā

 2. Mājas lapas noformēšana atbilstoši uzņēmuma specifikai

 3. Vairāku mājas lapu izveidošana un pārvaldīšana viena lietotāja konta ietvaros

 4. Piekļuves tiesību ierobežošana:

 • Mājas lapas statusa maiņa

 • Lietotāju lomu piešķiršana

 • Ierakstu un lapu aizsardzības uzstādīšana

 1. Mājas lapas funkcionalitātes pielāgošana, mainot atbilstošos iestatījumus

 2. Papildu iespēju izmantošana profesionālākas mājas lapas izveidei un ērtākai lietojamībai

 3. Atbilstošākās atvērtā koda satura vadības sistēmas izvēle plašāku mājas lapas izveides iespēju izmantošanai.