Izvēlne
BiznesamApmācības un kursiGrafiskie rīki attēlu apstrādei

Grafiskie rīki attēlu apstrādei

 

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 16

Kursa cena, EUR (bez PVN): 272,00

 

Mācību kursa ilgums:

Klātienes mācības 16 akadēmiskās stundas un 16 akadēmisko stundu apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē).

 

Kursa mērķi:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas attēlu sagatavošanā, lai tos varētu izmantot dažādos mārketinga materiālos, publicēt uzņēmuma mājas lapā un sociālajos tīklos.

 

Kursa anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par attēlu sagatavošanu un korekciju, ņemot vērā to izmantošanas mērķus – drukāšanai mārketinga materiālos vai publicēšanai tīmekļa vietnēs.

 

Pēc kursa:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • Izmantot grafiskās programmas rīkus attēlu noformēšanai

 • Sagatavot attēlu atbilstoši izmēra un kvalitātes prasībām

 • Izveidot kompozīciju no attēliem un teksta

 • Izmantot attēlu iezīmēšanas, apgriešanas, krāsošanas un retušas rīkus

 • Piešķirt attēliem dažādus vizuālus efektus

 • Veikt attēliem krāsu un gaismu korekciju

 • Saglabāt attēlus dažādos formātos

Kursa beigās studenti saņems sertifikātu par kursa apgūšanu.

 

Priekšzināšanas:

Datorlietošanas pamati.

 

Zināšanu novērtēšana:

Kursā ir iekļauts zināšanu novērtēšanas tests, ko būs jāizpilda pirms un pēc kursa apguves.

 

Kursa materiāli:

Praktisko uzdevumu krājums klātienes mācību kursam un e-mācību materiāli – praktiskie uzdevumi ar piemēriem, papildus literatūra padziļinātas izpratnes veidošanai u.c. materiāli atbilstoši kursa tēmām.

 

Kursa saturs:
 1. Grafiskās programmas saskarnes personalizēšana efektīvam darbam

 2. Grafikas veida noteikšana un izmantošana atbilstoši mērķim

 3. Attēla sagatavošana atbilstoši izmēra un kvalitātes prasībām

 4. Kompozīcijas izveide

 5. Vairāku attēlu izmantošana kompozīcijā

 6. Teksta pievienošana un noformēšana

 7. Attēlu apgabalu efektīva iezīmēšana un to izmantošanas iespējas

 8. Attēlu kadrējuma korekcija

 9. Krāsošanas tehniku izmantošana

 10. Attēlu vizuāla izcelšana ar filtru palīdzību

 11. Krāsu un gaismas korekcija attēlā

 12. Attēlu uzlabošana ar retušas rīkiem

 13. Failu saglabāšana drukai paredzētos formātos

 14. Failu saglabāšana tīmeklim piemērotā formātā