Izvēlne
BiznesamApmācības un kursiEfektīvu mārketinga kampaņu organizēšana

Efektīvu mārketinga kampaņu organizēšana

 

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 16

Kursa cena, EUR (bez PVN): 272,00

 

Mācību kursa ilgums:

Klātienes mācības 16 akadēmiskās stundas un 16 akadēmisko stundu apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē).

 

Kursa mērķi:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas:

 • uzņēmuma mārketinga un pārdošanas procesa atbalstam;

 • efektīvu uzņēmuma AdWords kampaņu veidošanā;

 • mārketinga kampaņu optimizācijas pasākumu veikšanā precīzākai mērķa auditorijas uzrunāšanai.

 

Kursa anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par mārketinga kampaņas rīku izmantošanu, kampaņu plānošanu un to pārvaldību.  

 

Pēc kursa:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • Orientēties rīka vidē un veidot AdWords kampaņas un reklāmas saturu

 • Izvēlēties un veidot atslēgas vārdus atbilstoši uzņēmuma vajadzībām

 • Izvirzīt un optimizēt reklāmas mērķus

 • Plānot un mainīt reklāmas budžetu

 • Plānot reklāmas kampaņu, izvēloties attēlošanas ierīces un veidojot laika grafiku

 • Plānot kampaņu un reklāmas saturu atbilstoši mērķauditorijai

 • Veidot reklāmas ar Ad Builder un izvietot reklāmas YouTube

 • Atsekot un veidot reklāmas kampaņu atskaites

Kursa beigās studenti saņems sertifikātu par kursa apgūšanu.

 

Priekšzināšanas:

Interneta pārlūkprogrammu lietošanas prasmes, datu apkopošanas un analīzes prasmes.

 

Zināšanu novērtēšana:

Kursā ir iekļauts zināšanu novērtēšanas tests, ko būs jāizpilda pirms un pēc kursa apguves.

 

Kursa materiāli:

Praktisko uzdevumu krājums klātienes mācību kursam un e-mācību materiāli – praktiskie uzdevumi ar piemēriem, papildus literatūra padziļinātas izpratnes veidošanai u.c. materiāli atbilstoši kursa tēmām.

 

Kursa saturs:
 1. Iepazīšanās ar AdWords vidi:

 • AdWords apraskts un pielietojums

 • AdWords salīdzinājums ar citiem mediju kanāliem

 • Interfeisa cilnes

 • Konta izveidošana un uzstādīšana

 1. Kampaņu veidošana:

 • Primāras kampaņas izveide

 • Atslēgas vārdu piemeklēšana

 • Atslēgas vārdu papildināšana un analīze ar Keyword planner

 • Reklāmas satura veidošana

 • Negatīvo atslēgas vārdu izmantošana

 • Paplašinātās informācijas kampaņas

 1. Kampaņu veidošana Display network:

 • Display network kampaņas veidošana

 • Display planner izmantošana tārgetingam

 • AdBuilder izmantošana reklāmas satura veidošanai

 • Reklāmas kanālu izvēle

 • YouTube reklāmas

 1. Kampaņu optimizēšana:

 • Kampaņas mērķu uzstādīšana

 • Kampaņas rezultātu analīze

 • Optimizēšana kampaņas mērķim

 • Reklāmas rādīšanas laika izvēle

 • Ierīču izvēle reklāmām

 • Ģeogrāfiskais un valodu targetings

 • Cenas stratēģijas veidošana.

 • Testa un standarta kampaņu nošķiršana

 • Kampaņu kvalitātes uzlabošana

 1. Citas noderīgas lietas:

 • Paziņojumu uzstādīšana

 • Atskaišu veidošana

 • Remārketinga kampaņas

 • Budžeta pārvaldīšana