Izvēlne
BiznesamApmācības un kursiDatu uzskaite un apstrāde

Datu uzskaite un apstrāde

 

Mācību kursa ilgums

Klātienes mācības 16 akadēmiskās stundas un 16 akadēmisko stundu apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē).

 

Kursa mērķi:

Kursa mērķis ir veidot izpratni un praktiskās iemaņas informācijas ievadīšanā un noformēšanā, vienkāršu aprēķinu veikšanā un apjomīgu datu grafiskā attēlošanā.

 

Kursa anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par datu uzskaites faila izveidošanu, tā pielāgošanu un sagatavošanu attiecīgā mērķa sasniegšanai, piemēram, rēķina un pavadzīmes sastādīšanai.

Praktisko iemaņu nostiprināšanai kursā tiek izmantotas Microsoft Excel 2016 nodrošinātās iespējas datu uzskaites faila izveidošanai un pielāgošanai uzņēmuma vajadzībām. 

 

Pēc kursa:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 1. veidot uzņēmuma datu uzskaites sistēmu;

 2. strādāt ar datu uzskaites failu (saglabāt, atvērt un aizvērt);

 3. pielāgot faila struktūru;

 4. ievadīt un noformēt informāciju datu uzskaites failā;

 5. veikt darbības ar datu uzskaites ierakstiem un struktūru;

 6. veikt aprēķinus, izmantojot funkcijas un formulas;

 7. attēlot datus, izmantojot diagrammas;

 8. sagatavot datu uzskaites failu drukāšanai un drukāt to. 

Kursa beigās studenti saņems sertifikātu par kursa apgūšanu.

 

Priekšzināšanas:

Datoru lietošanas pamati.

 

Zināšanu novērtēšana:

Kursā ir iekļauts zināšanu novērtēšanas tests, ko būs jāizpilda pirms un pēc kursa apguves.

 

Kursa materiāli:

Praktisko uzdevumu krājums klātienes mācību kursam un e-mācību materiāli – praktiskie uzdevumi ar piemēriem, papildus literatūra padziļinātas izpratnes veidošanai u.c. materiāli atbilstoši kursa tēmām.

 

Kursa saturs:
 1. Darba vides iepazīšana un iekārtošana ātrākai informācijas ievadei un apstrādei:

 • Excel 2016 lietotāja saskarnes iepazīšana

 • Darblapas elementi

 1.  Datu uzskaites faila izveidošana un sagatavošana turpmākai izmantošanai:

 • Datu uzskaites faila atvēršana un izveidošana

 • Datu uzskaites faila saglabāšana

 • Darbs ar vienas un vairāku darbgrāmatu logiem

 • Pārvietošanās starp datu uzskaites failiem

 • Darba beigšana Excel 2016 vidē 

 1.  Atšķirīgu datu izvietošana vienā datu uzskaites failā un faila struktūras pielāgošana:

 • Jaunas darblapas pievienošana

 • Pārvietošanās no vienas darblapas uz otru

 • Darblapas nosaukuma mainīšana

 • Darblapas pārvietošana, kopēšana un dzēšana

 • Darblapas slēpšana un parādīšana

 • Vairāku darblapu iezīmēšana

 • Darblapu ciļņu nosaukuma iekrāsošana.

 • Peles labās pogas izvēlnes izmantošana 

 1.  Informācijas ievadīšana un pielāgošana attiecīgās datu tabulas izveidošanai:

 • Informācijas ievadīšana šūnās

 • Informācijas rediģēšana un dzēšana

 • Automātiskā šūnas aizpildīšana

 • Šūnas un apgabala iezīmēšana

 • Datu ievadīšana iezīmētā datu apgabalā

 • Ātrā analīzes rīka izmantošana

 • Šūnu apgabala un objektu kopēšana, izgriešana un ielīmēšana

 • Datu apgabala pārvietošana

 • Darbs ar datu sarakstiem

 • Datu virkņu veidošana

 1.  Vizuāli pārskatāmas datu tabulas izveidošana, izmantojot datu noformēšanu:

 • Šūnas datu noformēšana – stils, izmērs, krāsa, lielums

 • Šūnu formatējuma kopēšana un piešķiršana citai šūnai

 • Šūnas datu līdzināšana

 • Šūnu apvienošana

 • Darblapas kolonnu, rindu un šūnu izmēru maiņa

 • Šūnas vizuālā noformējuma maiņa

 • Šūnu apgabala formatēšana par tabulu

 • Datu noformēšana, izmantojot datu formātus

 1.  Datu ievades lauku izkārtošana un strukturēšana datu uzskaites failā:

 • Jaunu rindu, kolonnu un šūnu ievietošana

 • Rindu, kolonnu un šūnu dzēšana

 • Rindu un kolonnu pārvietošana

 • Rindu un kolonnu iesaldēšana un atsaldēšana

 • Rindu un kolonnu slēpšana, slēpto rindu un kolonnu parādīšana 

 1.  Starprezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus:

 • Aprēķinu veikšana, izmantojot formulas

 • Formulu kopēšana uz citām šūnām

 • Šūnu adresāciju izmantošana funkciju veidošanai

 • Funkciju ievietošana un veidošana, funkciju argumentu norādīšana

 • Biežāk izmantoto funkciju izmantošana

 • Šūnu skaita noteikšanas funkcijas Count izmantošana

 • Skaitļu noapaļošanas funkcijas Round izmantošana

 • Loģiskās funkcijas IF veidošana un argumentu norādīšana

 • Funkcijas SUMIF izmantošana 

 1.  Grafiska datu attēlošana vieglākai datu uztveršanai

 • Diagrammu veidošana un formatēšana

 • Sīkdiagrammas veidošana

 • SmartArt grafikas veidošana un formatēšana

 • Ātrās analīzes rīka izmantošana 

 1.  Datu uzskaites faila sagatavošana drukāšanai:

 • Darblapas iestatījumu mainīšana

 • Darblapas drukāšana