Izvēlne
BiznesamApmācības un kursiDatu analīze un pārskatu sagatavošana

Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Mācību kursa ilgums:

Klātienes mācības 16 akadēmiskās stundas un 16 akadēmisko stundu apjomā mācību materiāls padziļinātai tēmu apguvei un praktisko zināšanu nostiprināšanai e-mācību vidē).

 

Kursa mērķi:

Kursa mērķis ir veidot padziļinātu izpratni un praktiskās iemaņas:

 • datu analīzē, izmantojot dažādus analīzes rīkus;

 • apjomīgu datu pārskatu veidošanā un pielāgošanā;

 • aprēķinu veikšanā, izmantojot dažādas funkcijas;

 • darbgrāmatas aizsardzības norādīšanā, koplietošanā un izmaiņu apstrādē.

 

Kursa anotācija:

Kursā ir ietvertas tēmas par aprēķinu veikšanu datu tabulās, datu analīzi un pārskatu veidošanu apjomīgu datu attēlošanai.

Praktisko iemaņu nostiprināšanai kursā tiek izmantotas Microsoft Excel 2016 nodrošinātās iespējas informācijas apstrādei un datu analīzei.

Kurss aptver padziļinātu informāciju un ir turpinājums kursam Datu uzskaite un apstrāde.

 

Pēc kursa:

Pēc kursa veiksmīgas apgūšanas mācību dalībnieki būs spējīgi:

 • noformēt un vizualizēt kritērijiem atbilstošus datus;

 • kārtot datus un atlasīt noteiktas kategorijas datus;

 • veikt aprēķinus datu tabulās, izmantojot dažāda veida funkcijas;

 • ievietot failā informāciju no dažādiem ārējiem datu avotiem;

 • analizēt datus, izmantojot dažādus analīzes rīkus;

 • veidot datu pārskatus un veikt datu aprēķinus tajos, izmantojot rakurstabulas;

 • veidot dažāda veida saites – uz citiem dokumentiem, atvērtā faila sadaļām, tīmekļa lapām;

 • koplietot failu un strādāt ar izmaiņu reģistrēšanas režīmu;

 • nodrošināt faila drošību.

Kursa beigās studenti saņems sertifikātu par kursa apgūšanu.

 

Priekšzināšanas:

Microsoft Excel pamata zināšanas tabulu veidošanā, noformēšanā un aprēķinu veikšanā.

 

Zināšanu novērtēšana:

Kursā ir iekļauts zināšanu novērtēšanas tests, ko būs jāizpilda pirms un pēc kursa apguves.

 

Kursa materiāli:

Praktisko uzdevumu krājums klātienes mācību kursam un e-mācību materiāli – praktiskie uzdevumi ar piemēriem, papildus literatūra padziļinātas izpratnes veidošanai u.c. materiāli atbilstoši kursa tēmām.
 

Kursa saturs:
 1. Tabulu veidošana un datu formatēšana:

 • Datu tabulas vizuāla normēšana vieglākai datu uztverei

 • Iepriekš definētiem kritērijiem atbilstošu datu izcelšana datu tabulā

 • Datu vizualizācija, izmantojot datu joslas, krāsu skalas un ikonu kopas

 1. Datu saraksta kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru:

 • Apjomīga datu saraksta kārtošana

 • Vēlamo datu atlasīšana, izmantojot datu filtru

 1. Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus:

 • Nosaukuma piešķiršana šūnai un šūnu apgabalam, nosaukuma rediģēšana

 • Šūnu adresācijas izmantošana funkciju veidošanai

 • Skaitļu noapaļošanas funkcijas izmantošana

 • Funkciju izmantošana šūnu skaita noteikšanai

 • Teksta funkciju izmantošana

 • Datuma un laika funkciju izmantošana

 • Loģisko funkciju IF veidošana

 • Datu organizēšana līmeņos, aprēķinot starpsummas un kopsummas

 • Pārlūkošanas un atsauču funkciju izmantošana

 • Citu funkciju izmantošana

 • Masīva funkcijas izmantošana

 • Funkcijas SUMIFS izmantošana

 • Formulu un funkciju attēlošana

 1. Formulu auditēšana, datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un nepilnību novēršanai: 

 • Formulu priekštecības un pēctecības izsekošana

 • Formulas novērtēšana, izmantojot dialoglogu

 • Kļūdu meklēšana formulās un to labošana

 1. Datu tabulas papildināšana, ievietojot datus no ārējiem datu avotiem:

 • Datu importēšana un eksportēšana uz citām programmām

 • Darbgrāmatas un darblapas veidnes veidošana un izmantošana

 • Saites veidošana starp divu darbgrāmatu šūnām

 1. Datu analīzes veikšana un statistika:

 • Datu validācijas veikšana, lai nepieļautu nederīgu datu ievadīšanu

 • Vairāku darblapu datu kombinēšana vienā darblapā

 • Scenāriju veidošana, atšķirīgu aprēķina rezultātu iegūšanai

 • Rīka Goal Seek izmantošana vēlamo aprēķina rezultātu sasniegšanai

 • Maksājuma grafika sastādīšana, izmantojot atšķirīgus ievades datus /Maksājuma summas aprēķināšana, izmantojot atšķirīgus izejas datus

 • Pievienojumprogrammas Solver izmantošana optimālo risinājumu meklēšanai

 • Dublikātu dzēšana unikālu ierakstu tabulas izveidošanai

 1. Apjomīgas datu tabulas vizuāla attēlošana, izmantojot rakurstabulas:

 • Rakurstabulas izveidošana; datu filtrēšana

 • Datu filtrēšana, izmantojot laika skalu

 • Rakurstabulas rediģēšana; formatēšana;

 • Rakursdiagrammas veidošana

 1. Diagrammas pielāgošana:

 • Diagrammas veidnes izveidošana

 • Diagrammas tendences līknes pievienošana

 • Diagrammas veidošana, izmantojot kombinēto diagrammu

 1. Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem ātrākai nepieciešamās informācijas atrašanai un izmantošanai:

 • Hipersaite uz esošu failu

 • Hipersaite uz citu darbgrāmatas šūnu

 • Hipersaite uz jaunu dokumentu

 • Hipersaite uz e-pasta ziņojumu

 1. Kopīga uzņēmuma datu ievade un apstrāde:

 • Komentāra pievienošana, rediģēšana un dzēšana

 • Izmaiņu reģistrēšana, izmaiņu akceptēšana un noraidīšana

 • Darbgrāmatas koplietošana

 • Vairāku darbgrāmatu apvienošana

 • Darbgrāmatas un darblapas aizsargāšana ar paroli

 1. Datu uzskaites faila koplietošana ar citiem darbiniekiem un biznesa partneriem:

 • Datu uzskaites faila nosūtīšana, izmantojot e-pasta ziņojumu

 • Datu uzskaites faila saglabāšana tīmekļa lapas formātā

 • Datu uzskaites faila saglabāšana PDF formātā